خرید بازی کامپیوتر مقاومت در برابر عزل موسوی از فرهنگستان

روزنامه اعتماد نوشت:

شنیده شده است برخی طیف های تندرو لابی گسترده یی برای عزل میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر آغاز كرده اند.

این در حالی است كه گفته می شود طیف معتدل تری از حاكمیت با این تصمیم افراطیون به مخالفت پرداخته اند و از ابقای میرحسین كه قریب به 20 سال است ریاست فرهنگستان هنر را در اختیار دارد، حمایت می كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید