خرید بازی کامپیوتر تنيس، ورزش غيرانساني!

تقريباً همه تنيسورها از اين وضعيت خسته شده اند. رافائل نادال تنيسور برجسته اسپانيايي علناً اعلام کرده که نمي توان هر سال از اول ژانويه تنيس بازي کرد و روز پنج دسامبر هم تورنمنتها را به پايان رساند: من در پنج سال گذشته خيلي مسابقه داشتم و اين به نظر من انساني نيست. طبيعي است که در اين شرايط نمي توان هميشه صددرصد آماده بود.

به نوشته قدس؛ اندي راديک هم درحمايت از ايده نادال مي گويد: مسخره است که چنين ورزش حرفه اي يک دوره استراحت ندارد تا همه دوباره به شرايط آرماني بازگردند و تمرين کنند. دير يا زود بايد يک نفر حسن نيت خود را هم نشان دهد.

اعتراض نادال و راديک و همه تنيسورهاي شاکي از اين وضعيت قابل درک است. مصدوميتها در دنياي تنيس بيش از اندازه رايج شده اند و روز به روز خطرناکتر و سنگين تر به نظر مي رسند.

بازيکنان بزرگي که مجبور مي شوند براي مدتي طولاني از زمينهاي تنيس دور بمانند چه در قسمت مردان و چه در قسمت زنان بر تعدادشان افزوده مي شود.

نادال يکي از اين تنيسورهاست و زماني که حتي مصدوميت و نداشتن آمادگي جسماني هم عامل اين توقفها نيست، روحيه پايين و فشار عصبي حاکم بر بازيکنان درست مثل آنچه براي ايوانوويچ اتفاق افتاده، مانع بزرگي در راه تنيس بازي کردن آنهاست.

البته خانمها به بهانه مادر شدن عادت کرده اند که يک دوره بازنشستگي موقتي را تجربه کنند تا از دنياي تنيس مدرن فاصله بگيرند. اين شرايط در بين تنيسورهاي مرد کمتر به چشم مي خورد.
به غير از فدرر که حالا ديگر هر وقت دلش مي خواهد تنيس بازي مي کند. ولي بقيه به سختي و زحمت زياد خود را به تورنمنتهاي مختلف مي رسانند و بايد اعتراف کرد که حتي برخي مواقع از اين وضعيت به ستوه مي آيند.

البته اگر از يک طرف تنيسورها به دليل فشردگي رقابتها و تورنمنتهاي مختلف شاکي هستند، از سوي ديگر به مديران برنامه هاي خود سفارش مي کنند تا برنامه هاي پرسود مالي براي آنها ترتيب دهند و اغلب موارد مثل آنچه سال قبل رخ داد، حتي در زماني که فصل تنيس به پايان رسيده و در دوره استراحت هم خود را سرگرم تنيس مي کنند تا از سود سرشار مالي چشم پوشي نکنند.

تنيسورها، بخصوص آنهايي که در صدر رنکينگ جهاني قرار دارند، البته خواسته هاي ديگري هم دارند. آنها خواهان يک فصل طولاني و البته بدون تورنمنتهاي اجباري هستند.

آرزوي آنها اين است که از ژانويه تا دسامبر بتوانند تنيس بازي کنند ولي هر وقت دلشان خواست استراحت داشته باشند و تعطيلات خود را در اواسط فصل طولاني کنند و مجبور نباشند به سازمان دهندگان تورنمنتها جوابي پس دهند. اشتباه پايه اي اما شايد تقصير خود مسؤولان« Atp » باشد که هم سازمان دهنده تورنمنت و هم سنديکاي تنيسورها را شامل مي شود.

راديک مي گويد: من نديدم که تنيسورهاي ديگر از شيوه ما پيروي کنند و خودشان به تنهايي و بدون دخالت ديگران در تورنمنتها شرکت کنند. نمي دانم که خود تنيسورها بايد در مورد تقويم مسابقات تصميم بگيرند يا خير. بخصوص اينکه ال؛ن پول و تجارت حرف اول را مي زند. ولي سرانجاميک نفر بايد اين کار را انجام دهد ولي منافع بيش از حد، اجازه تصميم گيري را به هيچ شخصي نداده و شرايط مثل هميشه باقي مانده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید